Bescherming tegen de Elementen: Een Kijkje achter de Schermen van de Mobiele Stormmuur

Gepubliceerd op 13 juli 2023 om 16:59

Patrice Vanderbeke, coördinator van het Openbaar Domein, verstrekt uitgebreide uitleg over de assemblage van de stormmuur en de noodzakelijke coördinatie. Hij geeft inzicht in welke specifieke taken elke stadsdienst moet uitvoeren om effectief samen te werken en de stormmuur zo snel mogelijk op te bouwen.

Binnen een tijdsbestek van minder dan 4 uur stond de stormmuur stevig overeind. De stadsdiensten begrepen de coördinatie goed en brachten een unieke samenwerking tot stand om dit te verwezenlijken. Iedereen die heeft bijgedragen, voelde een immense trots, en nu weten ze hoe ze effectief kunnen samenwerken wanneer er dreiging is van een storm. Ze zijn volledig paraat!

In Oostende wordt een uitgebreide oefening gehouden met de implementatie van een mobiele stormmuur. Deze 900 meter lange muur heeft tot doel de kuststad te beschermen tegen mogelijke overstromingen bij stormachtig weer. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) benadrukte het belang van een grondige oefening van de procedure :

"Het is van cruciaal belang dat we snel en doeltreffend kunnen reageren wanneer de omstandigheden zich voordoen." Dit project vertegenwoordigt een preventieve stap om de stad voor te bereiden op mogelijke noodsituaties van deze aard.

Alle medewerkers van de stadsdiensten worden opgeroepen om gezamenlijk deel te nemen aan de opbouw van de oefening.
Het is hun taak om te bepalen binnen welke tijdsperiode de 900 meter lange muur kan worden opgebouwd.